Į pradžią    
     

KNYGŲ EKSLIBRISAI

     
   
A. C. Dekoratyvinė monograma
XIX a. pab. – XX a. pr. Dail. nežinomas.
  Endriu M. Baksteris (Andrew M. Baxter)
Dail. nežinomas.
  M. A. T. Beckeris (M. A. T. Becker)
Dail. nežinomas.
         
   
Aleksandras Binkevičius
XX a. I p. Dail. nežinomas.
  Mykolas Biržiška
1926 m. Dail. P. Galaunė.
GEL, lent. XXV.
  Maksimilianas Borkovskis
(Maksymilian Borkowski)
Apie 1905 m. Dail. Józef Czekierski.
         
   
Džosefas Budnutas (Joseph Budnut)
XX a. pr. Dail. nežinomas.
  Armandas Kolinas (Armand Colin)
Dail. nežinomas.
  Rudolfas Kurtius (Rudolf Curtius)
XIX a. II p. – XX a. pr. Dail. L. Angerer.
         
   
L. L. Detsinis (L. L. Detsiny)
Dail. nežinomas.
  E. Fitchas (E. Fitch)
1926 m. Dail. nežinomas.
  A. E. Folkerzambas (A. E. Folkersamb)
XX a. pr. Dail. A. E. Folkerzambas.
Folkerzambai – vokiečių baronai,
valdę Stelmužės dvarą.
         
   
Jonas Krizostomas Gintila
(Jan Chrizostom Gintilla, Gintyłło)
XIX a. I p. Dail. nežinomas.
J. K. Gintila (1788–1857) – Žemaičių vyskupijos administratorius,
kunigas, bibliofilas. XIX a. turėjo didžiausią asmeninę biblioteką.
  Konstantinas Gorskis (Constantini Gorski)
XIX a. vid. Dail. nežinomas.
  Liuteris O. Grynas (Luther O. Greene)
Dail. nežinomas.
         
   
Aleksandras Grete (Alexander Grete)
Dail. nežinomas.
  Parkeris Morzė Huperis
(Parker Morse Hooper)
1902 m. Dail. Frederik Garrison.
  Platonas Jankauskas
XIX a. pab. – XX a. pr. Dail. nežinomas.
Pl. Jankauskas – Lietuvos inžinierius mechanikas,
technikos mokslų daktaras.
         
   
Imanuelis Kantas (Immanuel Kant)
1924 m. Dail. F. L.
I. Kantas – filosofas,
klasikinės vokiečių filosofijos pradininkas,
tyrinėjęs, dėstęs ir rašęs apie filosofiją bei antropologiją XVIII a. pabaigoje.
  Martynas Kavolis
1926 m. Dail. G. Bagdonavičius.
http://old.ldm.lt/PDG/Gerardo_Bagdonaviciaus_paroda_2013.htm
  Grafai fon Keizerlingai
(Grafen von Keyserlingk)
Dail. nežinomas.
Keizerlingai – Europos kilmingųjų giminė,
kilusi iš Vestfalijos, nuo XV a. žinoma Livonijoje, Kurše, nuo XVIII–XIX a. – Lietuvoje.
Aktyvūs krašto politikos, visuomenės, kultūros, švietimo atstovai.
         
   
Ernstas Kelchneris (Ernst Kelchner)
1850 m. Dail. nežinomas.
  Izidorius Kisinas (1904-1958)
XX a. I p. Dail. nežinomas.
I. Kisinas – bibliografas ir bibliotekininkas.
  Karlas Kolas (Karl Koll)
XX I p. Dail. nežinomas.
         
   
Edvardas Kotlubajus (Edward Kotłubaj)
XIX a. pab. – XX a. pr. Dail. nežinomas.
  P. I. Krašeninikovas
XIX a. I p. Dail. nežinomas.
  Jonas Leonas
XX a. I p. Dail. M. W.
         
     
Grafai fon Etingenai (von Oettingen)
XIX a. pab. – XX a. pr. Dail. nežinomas.
Grafai Ludenhofą (Luua) valdė 1831–1920 m.
  Frančeskas Maria Malvoltis (Francesco Maria Malvolti)
Dail. nežinomas.
F. M. Malvoltis (1725–1807) – 1772 m. pirmasis parašė apie Koneljano regiono vynuogyninkystę.
  Janina Maslovska (Janina Masłowska)
XX a. I p. Dail. nežinomas.
         
   
K. Naryškina (C. Narischkine)
XVIII a. pab. – XIX a. pr.
Dail. nežinomas.
  Vilhelmas Pechmanas (Wilhelm Liberei Baroni Pechmann)
Dail. nežinomas.
  Tadas Petkevičius
XX a. I p. Dail. nežinomas.
         
   
Tomas Prestonas (Thomas Preston)
Dail. nežinomas.
  Kunigaikščiai Radvilos (Radziwiłłowie), Nesvyžiaus linija.
XVII a. pab. – XVIII a.
Dail. nežinomas.
Radvilos – LDK didikų giminė,
iškilusi XV a. ir išlikusi viena įtakingiausių
 iki LDK gyvavimo pabaigos.
  Artūras Richteris (Arthur Richter)
XX a. pr. Dail. nežinomas.
         
   
Henrikas Ruebenbaueris
(Henryk Ruebenbauer)
XX a. I p. Dail. nežinomas.
  Erichas Rusakas (Erich Russak)
XX a. I p. Dail. Georg Poffe.
  Henris Šmidas (Henry Schmid)
XIX a. pab. – XX a. pr. Dail. nežinomas.
         
   
Džonas Thorntonas (John Thornton)
Dail. nežinomas
  Tadeušas Turkovskis (Tadeusz Turkowski)
1928 m. Dail. nežinomas.
  Eduardas Volteris
XX a. pr. Dail. Petras Rimša.
E. Volteris (1856-1941) – bibliografas,
archeologas, slavų, baltų kalbų ir kultūros,
etnografijos tyrinėtojas,
Kauno universiteto profesorius.
KLKŽ, p. 158, 160.
         
   
Valenrodų šeimos biblioteka
XVIII a. pr., apie 1715 m. Dail. nežinomas.
Biblioteką įkūrė Martinas fon Valenrodas
(Martin von Vallenrodt),
1619 m. paskirtas Prūsijos hercogystės kancleriu.
  Veisas (Weiss)
XX I p. Dail. nežinomas.
  Luji Vilkas (LouisWilk)
XX a. pr. Dail. inicialai neįskaitomi
         
       
J. Lainsonas Vilsas (J. Lainson Wills)
Dail. nežinomas.
  Piotras Vitanas (PiotrWittan)
XX I p. Dail. nežinomas.