Į pradžią Kunigaikščiai Oginskiai
APIE PARODĄ
Kunigaikščiai Oginskiai – iš rusėniškų Smolensko žemių kilusi giminė, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) įsikūrusi XV a. pab. – XVI a. pr. Pasak dr. Jolantos Skurdauskienės, nors Oginskiai Žemaitijoje bei dabartinės vidurio Lietuvos teritorijoje valdų turėjo jau XVI a., stambiausi jų kompleksai iki XVIII a. pab. buvo suformuoti rytinėse LDK žemėse – Vilniaus, Vitebsko ir Minsko vaivadijose. XIX a. pr. kunigaikštiškosios Oginskių šakos atstovai savo rezidenciją perkėlė į Rietavą.

Ši didikų giminė paliko ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje. Nuo XVI a. iki valstybės gyvavimo pabaigos (1795 m.) Oginskiai turėjo po vieną LDK kanclerį, didįjį maršalką ir iždininką, tris etmonus, devynis vaivadas, dešimt kaštelionų bei kitų aukštas pareigas užimančių asmenų.

Vienas garsiausių šios giminės atstovų – kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833) – diplomatas, Abiejų Tautų Respublikos politinis veikėjas, vienas iš Kosčiuškos sukilimo vadovų, vėliau tapęs senatoriumi ir slaptuoju caro Aleksandro patarėju, Vilniaus universiteto garbės narys, kompozitorius, už nuopelnus Tėvynei apdovanotas šv. Stanislovo bei Baltojo erelio ordinais. Su pirmąja žmona Izabele Lasocka susilaukė dviejų sūnų – Tado ir Pranciškaus Ksavero, su antrąja – italų kilmės Marija de Neri turėjo tris dukras – Ameliją, Emą, Idą bei sūnų Irenėjų Kleopą.
 
  M. K. Oginskis
Iš KTU bibliotekos fondo
 
Po tėvo mirties Irenėjus Kleopas Oginskis (1808–1863) paveldėjo Rietavo dvarą, į jį persikėlė knygas iš Zalesės bibliotekos. I. K. Oginskis – Raseinių bajorų maršalka, Kauno gubernijos mokyklų kuratorius, taip pat rūpinosi ir Rietavo miesteliu, kuriame įsteigė ligoninę, vaistinę, senelių ir našlaičių prieglaudą, kelias taupomąsias skolinamąsias kasas, paštą, pirmąją Lietuvoje dviklasę agronomijos mokyklą. Kunigaikštis su žmona Olga Kalinovska-Oginskiene (1820–1899) užaugino du sūnus: Bogdaną Pranciškų Juozapą Mykolą ir Mykolą Mikalojų Severiną Marką.

Po tėvo Irenėjaus Kleopo mirties jo bibliotekoje sukauptos vertingos knygos atiteko sūnums – Bogdanui ir Mykolui.

Parodoje pristatomos vertingiausios Oginskių kolekcijos knygos, saugomos KTU bibliotekos Retų spaudinių fonde. Jos išskirtos pagal įrašymą į Bibliotekos inventoriaus knygas, spaudiniuose esančius antspaudus bei įrašus.Pasak Jadvygos Misiūnienės, Lietuvos valstybės istorijos archyve išlikę dokumentai liudija Oginskių dvaruose buvus bibliotekas. Tai patvirtina Mykolo Kleopo prosenelio, Vitebsko vaivados Marcijono Mykolo Oginskio 1745 m. sudarytas bibliotekos knygų sąrašas ir jo tėvo, Trakų vaivados Andriaus Ignoto Oginskio bibliotekos katalogas, kurį 1786 m. Guzovo dvare parengė Žanas Rolė (Jean Rolay) – M. K. Oginskio muzikos mokytojas.

M. K. Oginskis iš dėdės Pranciškaus Ksavero Oginskio paveldėtame Zalesės dvare netoli Smurgainių (dabar Ašmenos apskritis, Baltarusija) turėjo turtingą šeimos archyvą, biblioteką, paveikslų galeriją.
 
    I. K. Oginskis
Iš KTU bibliotekos fondo
     
Pasak J. Misiūnienės, skirtingai nei Zalesės ir Rietavo dvarų bibliotekos, Plungės biblioteka turėjo specialiai jai sukurtą nuosavybės ženklą – antspaudą, vaizduojantį M. Oginskio ir jo žmonos Marijos Teresės Kasparos Skuževskos-Oginskienės herbus, su įrašu apačioje – „Biblioteka Płungiańska“. Su šiuo antspaudu Oginskių kolekcijoje yra 41 spaudinys. Kelios knygos yra konvoliutai (t. y. keletas spaudinių įrišti į vieną tomą), todėl iš viso yra 76 pavadinimų leidiniai.
Kolekcijoje yra kelios knygos iš Rietavo dvaro bibliotekos. Jos išskirtos pagal juose paliktus įrašus, kuriuose minimas kunigaikštis Bogdanas Oginskis ir kunigaikščio Irenėjaus žmona Olga Oginskienė (Kalinovska) arba pažymėta „Exlibris Oginski“.
  1 pav. Plungės dvaro bibliotekos antspaudas
   
Kunigaikščių Oginskių knygų kolekcija išskirtinio dėmesio sulaukė KTU bibliotekos Retų spaudinių grupei pradėjus bendradarbiauti su Žemaičių dailės muziejumi (toliau – ŽDM), įsikūrusiu Plungėje, kunigaikščių Oginskių dvare. 2015 m. vertingiausi KTU bibliotekoje saugomi Oginskių spaudiniai buvo eksponuojami parodoje ,,Atgimusi Oginskių biblioteka“. 2016 m. biblioteka kartu su ŽDM dalyvavo projekte „M. M. Oginskio bibliotekos knygos XV–XIX a.“, kurio metu buvo sukurti leidinių antraštinių ir informatyviausių puslapių plakatai.
Šios parodos tikslas – supažindinti su kunigaikščių Oginskių pasiekimais, domėjimosi sritimis, pristatyti jų giminės rinktas, iš kartos į kartą perduotas knygas.

Rengiant šią parodą, bendradarbiauta su Žemaičių dailės muziejumi. Nuoširdi padėka Žemaičių dailės muziejaus Mokslinės bibliotekos vedėjai Daliai Šimkutei už pastabas, papildymus ir patarimus.
Prie kai kurių knygų antraščių pateikiami vertimai. Šiuos tekstus vertė Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriaus darbuotoja dr. Rita Urbaitytė.


Literatūra:
1. Lietuvos dvarai: enciklopedinis žinynas: 608 dvarų ir dvarviečių aprašymai, iliustruoti nuotraukomis. Sudarytoja Ingrida Semaškaitė. Vilnius: Algimantas, 2010. 511 p.: iliustr., portr., žml., (toliau – SLD).
2. Lietuvos dvarai: [Gintaras Abaravičius ... et al.]. Kaunas: Šviesa, 2007. 167 p. : iliustr., (toliau – ALD).
3. Lietuvos pilys ir dvarai: istorijos ir legendos, architektūros bruožai. Ingrida Semaškaitė. Vilnius: Algimantas, 2005, p. 288.: iliustr., žml., (toliau – SLPD).
4. Misiūnienė, Jadvyga. Mykolo Kleopo Oginskio ir jo palikuonių asmeniniai knygų rinkiniai: Zalesė, Rietavas, Plungė. Žemaičių saulutė, 2015 m., Nr. 19, spalio 30 d., p. 2, (toliau – MOPR).
5. Žemaičių dailės muziejus. Sudarė D. Mukienė, V. Turskytė, S. Beržonskaitė. Vilnius: Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 1997, p. 141, [3] p.: iliustr., (toliau – MŽDM).
6. Plungės ir Rietavo kunigaikščiai: broliai Bogdanas ir Mykolas Oginskiai ir jų žmonos. Parengė Danutė Mukienė. Prieiga per internetą http://samogitia.mch.mii.lt/Kultura_a/Broliai_Oginskiai.htm, (toliau – MPRK).
7. Prelgauskis, Mykolas Andrejus. Korrespondencija iš Plungės. Lietuvių laikraštis, 1905, nr. 50, (toliau – PKP).
8. Skurdauskienė, Jolanta. Oginskiai. Prieiga per internetą http://www.oginski.lt/lt/rumu-ansamblis/kunigaikstis-moginskis/, (toliau – SO).
9. Šimkutė, Dalia. Rūmuose – atgimusi Oginskių biblioteka. Prieiga per internetą http://laikrastisplunge.lt/rumuose-atgimusi-oginskiu-biblioteka/, (toliau – ŠAOB).
10. 153 įdomiausi Lietuvos dvarai: [iliustruotas žinynas]. Sudarė Danguolė Kandrotienė ir Vytautas Kandrotas. Kaunas: Terra publica, 2011. 319 p.: iliustr., (toliau – ĮLD).
 
Parengė Edita Korzonaitė,
Retų spaudinių grupė

 
Į pradžią   Kunigaikščiai Oginskiai