Į pradžią
OGINSKIŲ KNYGOS KTU BIBLIOTEKOJE
 
Vertingiausi Oginskių kolekcijos eksponatai – inkunabulai (iki 1501 m. išleistos knygos) ir XVII–XVIII a. proginė literatūra, kurioje lotynų ir lenkų kalbomis įamžinti Oginskių giminės svarbiausi gyvenimo įvykiai.

Oginskių bibliotekai priklauso du inkunabulai. Tai – 1496 m. lotynų kalba išleisti popiežiaus Grigaliaus I-ojo veikalai „Libri dialogorum sancti Gregorii pape“ („Dialogai...“) ir „Homiliae super Ezechielem“ („Homilijos apie pranašą Ezechielį“). Šios knygos aprašytos Nojaus Feigelmano kataloge „Lietuvos inkunabulai“ ir Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau – KAVB) parengtame kataloge „XV–XVI amžių knygos Kauno bibliotekose“. Pristatomos knygos įrištos XX a. pirmojoje pusėje, bloko kraštai taškyti raudonais dažais, jose aptinkama daug marginalijų: tekstinių ir rankraštinių pastabų, pabraukimų.
 


6 pav. Gregorius I. Libri dialogorum sancti Gregorii pape. Basel: Michael Furter, 1496.

Kolekcijai priklauso po vieną XVI a. ir XVII knygas. XVI a. atstovauja Jano Laskio (1456–1531) – Lenkijos valstybės ir bažnyčios veikėjo 1506 m. Krokuvoje išleistas pirmasis Lenkijos įstatymų rinkinys „Commune inclity Polaniae Regni privilegium constitutionum et indultuum...“, kuris dar vadinamas Laskio statutu. Ši knyga taip pat aprašyta anksčiau minėtame KAVB išleistame kataloge. Ji įrišta kartonu ir ruda oda, matomi likę surišimo dirželių kraštai, bloko kraštai taškyti raudonais dažais. Knygoje yra keletas marginalijų: pažymėjimų.

   
     
7 pav. Łaski, Jan. Commune inclity Polaniae Regni privilegium constitutionum et indultuum publicitus dectretorum approbatorumque cum nonnullis iuribus tam divinis quam humanis, per ... principem ... Alexandrum ... regem Poloniae, magnum ducem Lithuaniae ... Libri duo iuris civilis Magdeburgensis et provincialis Saxonici cum tertio libro iuris feudalis. Raymundus Parthenopacus. Summa utriusque iuris. Cracoviae [Kraków] : in aedibus Iohannis Haller ad commissionem ... Iohannis de Lasco impressus, 27 Ian. 1506.

XVII a. antroje pusėje Vilniaus akademijos spaustuvėje išleista knyga „Iter gloriæ a porta gentilitia usq[ue] ad portas mortis per Martis campos...“ Knygoje yra dedikacija: „Praæfatio ad illustrissimum dominum D. Martianum de Kozielsko Oginski, palatinum Trocensem [...] capitaneum“, skirta Trakų vaivadai Marcijonui Aleksandrui Oginskiui. Knygoje esantis įrašas byloja, kad ji priklausiusi ir Pinsko jėzuitų kolegijai.
 
     
8 pav. Iter gloriæ a porta gentilitia usq[ue] ad portas mortis per Martis campos, curiæ areas, honoru[m] atria heroicis virtutu[m] meritorumq[ue] passibus emensum. A perillustri ac magnifico Domino D. Joanne de Kozielsk Ogiński Mareschallo Bracławiensi ac sequaci calamo, ad posteræ memoriae perennitatem annotatum. Ipsoq[ue] pompæ funebris apparatu exhibitum a condolente Academia Viln[en]si S.I. anno 1680 die. [Vilnius]: Academia Viln[en]si S.I., 1680.

„Didžiai gerbiamo ir prakilnaus pono, pono Jono iš Kozielsko Oginskio, Bratslavo maršalkos, kantriai nueita šlovės kelionė nuo giminės vartų per Marso laukus, valstybinių instancijų aikštes, garbingas didžiavyriškų dorybių ir nuopelnų sales iki mirties vartų, paklusnia plunksna amžinam būsimųjų kartų atminimui pateikta ir laidotuvių iškilmėse parodyta užjaučiančios Vilniaus Jėzaus draugijos akademijos 1680 metais.“

Kolekcijoje daugiau knygų, išleistų XVIII a. Viena jų – 1732 m. kartografo, leidėjo, graverio Henri Abrahamo Chatelaino (1684–1743) prancūzų kalba išleisto žemėlapių rinkinio „Atlas historique, ou nouvelle introduction à l'histoire, & à la chronologie, & à la géographie ancienne & moderne…„ („Istorinis atlasas arba naujas senosios ir moderniosios istorijos, chronologijos ir geografijos įvadas, pristatomas naujuose žemėlapiuose...“) 5-asis ir 6-asis tomai. Leidinys pasižymi informatyvių ir įspūdingai kruopščiai atliktų iliustracijų gausa. Pristatomo (5-ojo tomo) viršelis yra iš odos su aukso spalvos ornamentų įspaudais, knygos bloko kraštai paauksuoti. Tenka apgailestauti dėl defektų: abi odinio viršelio pusės stipriai sugadintos.
   
 
     
   
     
9 pav. Chatelain, Henri Abraham. Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la géographie ancienne & moderne [kartografija] : représentée dans de nouvelles cartes, où l'on remarque l'établissement des premiers etats & des plus anciens Empires du Monde leur durée, leur chûte, & leurs differens gouvernemens; la chronologie des empereurs, des rois, des princes &c. qui ont été depuis le commencement du monde ... . Tome V, Qui comprend l'Asie en général & en particulier l'Assyrie, l'Armenie, la Georgie, la Turque Asiatique, la Terre Sainte, l'Arabie, la Perse, la Tartarie, les Etats du Grand-Mogol, les Indes Orientales, la Chine, le Japon & le Royaume de Siam / par Mr. C*** [Henri Abraham Chatelain] avec des dissertations sur l'histoire de chaque etat par Mr. Gueudeville.= Henri Abraham Chatelain.], Avec des dissertations fur l'histoire de chaque etat, par Mr. Gueudeville. Seconde Editio, Corrigée Et Augmentée. A Amsterdam : Chez Zacharie Chatelain, M.DCC.XXXII [1732].

Ypatingą vietą užima ir 1772 m. Giovanni Antonio Rizzi Zannoni (1736–1814) – Venecijos Respublikos kartografo, daugelio žemėlapių ir atlasų kūrėjo Paryžiuje išleistas Lenkijos karalystę ir Lietuvos Didžiosis Kunigaikštystės teritoriją apimantis leidinys „Carte de la Pologne divisée par provinces et palatinats et subdivisée par districts...“ („Lenkijos žemėlapis, suskirstytas į provincijas ir palatinas...“. Knygoje yra dedikacija, skirta kunigaikščiui Juozapui Aleksandrui Jablonovskiui (Józef Aleksander Jabłonowski) – Abiejų Tautų Respublikos stambiam magnatui ir valstybės veikėjui, Naugarduko vaivadai, istorikui, bibliografui, heraldistui, mecenatui ir kt.
 
 
   
     
10. Rizzi-Zannoni, Giovanni Antonio. Carte de la Pologne divisée par provinces et palatinats et subdivisée par districts [kartografija]: construite d'aprés quantité d'arpentages d'observations et de mesures prises sur les lieux: dediée à sont altesse le Prince Prusse-Vindes Joseph Alexandre Jablonowski palatin de Nowogrod, Chevalier des Ordres du St. Esprit, de L'Aigle blanc et de St. Hubert, associé á l'Academie R[oya]le des Sciences de Paris / par... J. A. B. Rizzi Zannoni de l'Academie R[oya]le des Sciences de Gottingue d'Altors etc. gèographe de la Marine de France; Beaublé scrip. et sculp.; Perrier sculpsit, Bourgoin scripsit. [Paris]: [s.n.], 1772.

Oginskių kolekcijoje vietą rado ir istoriografo, poeto bei vertėjo Marcino Bielskio (1495–1575) „Kronika“, dariusi įtaką lenkų kilmės istorikui Motiejui Strijkovskiui, parašiusiam apie Lietuvos istoriją. Nors „Kronika“ buvo išleista 1551 ir 1554 m., svarbiausias Lietuvai yra trečiasis leidimas – jame pateikiama informacija apie Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Ši eksponuojama „Kronika“ yra Varšuvoje išleisto keturtomio istorijos rinkinio pirmasis tomas. Knygoje matomos dvi dedikacijos, spausdintinės marginalijos.
 
     
11. ZBIOR dzieiopisow polskich: we czterech tomach zawarty. W Warszawie: W Drukarni J.K. Mci y Rzeczypospolitey, t. 1. Kronika Marcina Bielskiego, 1764.

Keturtomis Lenkijos metraštininkų rinkinys. Tomas pirmas. Marcino Bielskio kronika. Kažkada Krovujoje išspausdinta, papildyta iki Augusto III perspausdinta. Varšuvoje, Jėzuitų ordino Jo Didenybės ir Respublikos spaustuvėje 1764 Viešpaties metuose.

Svarbią vietą užima vokiečių geografo, kartografo, graverio ir leidėjo Johanno Baptisto Homanno (1664–1724), jo mokinio ir vėliau – vieno garsiausių XVIII a. vokiečių žemėlapių leidėjo, graverio Matthaeus Seuttero (1678–1757) bei M. Seuttero žento, vokiečių graverio ir leidėjo Tobias Conrado Lottero (1717–777) žemėlapių rinkinys. Leidinyje įrašyta kunigaikščiui Mykolui Oginskiu skirta dedikacija „Įrašas: Marszałkowi Mojemu Jasnie Oswicnemu Księciu Oginskiemu Michalowi do Zbiorow Starożytnoṡci s sklada. Boleslaw Sakich. 1877 Roka Septembra 29“.
 
     
12. Seutter, Matthaeus, Lotter, Tobias Conrad, Homann, Johann. [Žemėlapių rinkinys]. [S. l., XVIII a.], 33 žml.

Oginskių kolekcijoje išskirtinę vietą užima 1753 m. Vilniaus akademijos spaustuvėje išspausdinta jėzuito Felicjano Jozefo Nowodworskio kalba, išaukštinanti Vitebsko vaivados Marcijono Mykolo Oginskio dorybę, garbę ir šlovę.
   
 
     
13. Nowodworski, F. Cnoty, honoru i sławy Portret Jaśnie Wielmożnego Imści Pana Marcyana Michała na Kozielsku Ogińskiego <...> roku 1751 dnia 17 lutego, z opisaniem tego pogrzebowego aktu, tudzież misterną strukturą erygowanego Castri Doloris dla wieczney w potomne wieki pamięci Drukarską sztuką światu na oko wydany. Wilna:Drukarnia J. K. M. Akademicka Soc. Jesu, 1753.

XVIII a. rinkinį papildo dvi Vilniaus akademijos spaustuvėje išleistos knygos: „Facies Martis et Minervae in capite Oginscianae Prosapiae Vlodimiro principe...“ (1726 m.) ir „Via flaminia ab Oginscianæ domûs porta ad palatini honoris fastigium...“ (1730 m.).
 
     
14. Facies Martis et Minervae in capite Oginscianae Prosapiae Vlodimiro principe, Martiis olim et literariis laureis adornato, spectata nunc verò intra palatinam portam illustrissimi ac excellentissimi domini d. Casimiri Oginski, palatini Trocensis, et in Palaemonio Areopago supremi mareschalli observata, ad theatrales ignes metagymnastico actu serenata, ab … juventute Academiæ et Universitatis Vilnensis Societatis Iesu. Anno ob ortu incarnatae sapientiae 1726. Kalendis Augusti. [Vilnius]: [Vilniaus akademijos spaustuvė], 1726.

Šaunus Marso ir Minervos veidas kunigaikščio Vladimiro giminaičių Oginskių galvoje, vainikuotas kariniais ir rašytiniais laurais, o dabar šiapus rūmų vartų stebimas šviesiausiojo ir kilniausiojo pono, pono Kazimiero Oginskio, Trakų vaivados ir Palemono aukščiausiojo teismo vyriausiojo maršalkos, Jėzaus draugijos Vilniaus akademijos ir universiteto šviesiausios, didžiai vertinamos, tauriosios ir kilmingiausios jaunuomenės nušviestas teatrinėmis ugnimis su gimnastikos veiksmais nuo Įsikūnijusios Išminties gimimo praėjus 1726 metų, rugpjūčio 1 dieną.
 
     
15. Via flaminia ab Oginscianæ domûs porta ad palatini honoris fastigium præcedaneo grandium meritorum vestigio trita, fulgore gloriæ, et splendore virtutum corusca, post ardentia palatinatus desideria liquescentibus gaudio pectoribus : sub auspicatissimum in secunda jam purpura ingressum trabeati neo-honorii illustrissimi excellentissimi domini domini Casimiri in Kozielsk Oginski, palatini Vilnensis, equitis albæ aquilæ, Uszpolensis, Gorzdoviensis &c. &c. capitanei, in effusos populorum plausus, ac profusa Giediminiæ Metropoleos gaudia eundem deducens, / a propensissima in Oginsciani nominis cultum Ignatiana Societate Jesu, et Universitate Vilnensi secuturis ætatibus indigitata anno ignem mittere in terras Venientis Dei 1730. Vilnensi [Vilnius]: et Universitate Vilnensi, 1730.

Flaminijaus kelias nuo Oginskių namų vartų iki garbingų vaivados aukštumų, priekyje einančių didžių nuopelnų pėdomis pramintas, šlovės spindesiu ir dorybių blizgesiu žibantis, po tviskančiu vaivadijos postu pranykstantis, nueitas garbingos pareigybės skraiste naujai pasipuošusio šviesiausiojo [ir] kilniausiojo pono, pono Kazimiero iš Kozielsko Oginskio, Vilniaus vaivados, Baltojo Erelio ordino kavalieriaus, Užpalių, Gargždų ir t.t., ir t.t. seniūno, nutiestas pritariant tautai ir atiduotas Gedimino sostinės džiaugsmui, ateinančioms kartoms reikalingas. Labiausiai Oginskių vardą gerbianti Ignacijaus Jėzaus draugija ir Vilniaus universitetas į Žemę pasiųsti deglą atėjusio Dievo 1730-aisiais metais.Į pradžią