AUKŠTŲJŲ KURSŲ KNYGOS KTU BIBLIOTEKOJE


„Trūksta mums Aukštosios mokyklos, kuri viena tegali sudaryti išganomą stogą ant viso mūsų kultūros gyvenimo, saugodama jį nuo žiaurių istorijos lietų, pusnių ir šalčių. Ne svetima, bet mūsų Aukštoji mokykla tegalės pagaminti mūsų Tėvynei šviesuolių, kurie neatitoldami nuo mūsų gyvenimo, mokės jį tinkamai sutvarkyti ir vesti toliau prie šviesios ir gražios ateities, prie laisvės ir laimės.“

Pirmoji aukštoji Lietuvos mokykla. Aukštieji Kursai: atidengimo diena: 1920 m. sausio 27 d. Kaunas, 1920, p. 3.
 
 
 
APIE PARODĄ AUKŠTIEJI KURSAI KURSŲ KNYGOS