Ekslibrisai KTU bibliotekos retuose spaudiniuose

     

Apie parodą


Asmeninės bibliotekos


Knygų ekslibrisai
 
  Dail. Šaltenytė